Huấn luyện an toàn lao động

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đọc, được nghe đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, huấn luyện an toàn cho người lao động.
Để đảm bảo an toàn trước khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động cần phải được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Nhóm 4: Người lao động làm việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

LĨNH VỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chứng chỉ an toàn điện

Chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Chứng chỉ an toàn làm việc trên cao

Chứng chỉ an toàn hóa chất

Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí

Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế

Chứng chỉ an toàn khi nâng hạ thiết bị

Chứng chỉ an toàn khi sử dụng thiết bị áp lực

Các hạng mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

VĂN BẢN THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định140/2018/NĐ-CP

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

MẪU CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG – THẺ AN TOÀN

Kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động, học viên được cấp chứng chỉ an toàn lao động theo đúng quy định của Bộ lao động thương binh xã hội (theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP):

Chứng chỉ an toàn nhóm 1

Chứng chỉ an toàn nhóm 2

Chứng chỉ an toàn nhóm 3 (thẻ an toàn lao động),

Chứng chỉ an toàn nhóm 4

Chứng chỉ an toàn nhóm 5

Chứng chỉ an toàn nhóm 6

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4:

a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ HỌC:

Phòng tuyển sinh 03: Số 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0986 788 906 – 028 777 03 666

Related posts

Leave a Comment